Regulamin RALTZ 2024

REGULAMIN RYBNICKIEJ AMATORSKIEJ LIGI TENISA ZIEMNEGO (RALTZ)

Sezon 2024

Wstęp.
RYBNICKA AMATORSKA LIGA TENISA ZIEMNEGO została zorganizowana przez Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe. Mecze rozgrywane są na kortach ziemnych w 3 lokalizacjach
1. Rybnik - Stodoły, ul. Cisowa
2. Rybnik - Boguszowice, ul. Małachowskiego
3. Rybnik – przy Fundacji PGE Energia Ciepła, ul.Podmiejska 43

Celem Ligi jest umożliwienie i prowadzenie rywalizacji pomiędzy tenisistami amatorami. Najważniejszą zasadą jest rozgrywanie spotkań według zasad fair play i sportowego ducha.
Do ligi może przystąpić każda osoba nieposiadająca licencji zawodniczej PZT (nie dotyczy kategorii młodzieżowych do 18 lat) Organizator planuje stworzenie I, II, III ligi mężczyzn oraz osobnej ligi dla kobiet. Osoby poniżej 18 roku życia mogą wziąć udział w rozgrywkach RALTZ pod warunkiem dostarczenia pisemnej zgody podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Minimalny wiek uczestnika 15 lat.
w sezonie 2024 planuje się organizację ligi młodzieżowej oraz ligi 55+ pod warunkiem zgłoszenia się odpowieniej liczby osób.

UCZESTNICTWO
Warunkiem uczestnictwa w Lidze jest złożenie zgłoszenia (imię i nazwisko) w formie telefonicznej, SMS (668 611 110), oraz dokonanie do dnia  18 kwietnia 2024 wpłaty w wysokości 120 zł od zawodnika na konto: KS Rybnickie Towarzystwo Tenisowe numer rachunku: 40160014621845279190000001 (w tytule: opłata za uczestnictwo w RALTZ oraz imię i nazwisko zawodnika ) lub w gotówce przed rozpoczęciem rozgrywek.

Dodatkowe warunki związane z zgłoszeniem do ligi 
 • Zgłoszenie jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i akceptacją jego warunków.
 • Zgłoszenie udziału w lidze oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także wyników z danymi osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony internetowej Ligi oraz stron z nią powiązanych (KS Rybnickie Towarzystwo Tenisowe, Play Loud, Korty tenisowe PLAY LOUD w Stodołach, Korty tenisowe PLAY LOUD w Boguszowicach oraz Korty tenisowe PLAY LOUD przy Fundacji Elektrowni Rybnik).
 • Każdy zgłoszony zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania intensywnego wysiłku sportowego. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mogące wystąpić wypadki związane z ryzykiem uprawiania sportu.
 • Każdy zawodnik gra na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
 • Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane przez zawodników bądź inne osoby w czasie rozgrywek.
 • W sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.
 • Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).
 • Wpisowe będzie przeznaczone na zakup nagród dla zwycięzców.
 • Wpisowe od zawodników, którzy wycofali się w trakcie rozgrywek nie podlega zwrotowi.
 • Organizator nie ubezpiecza uczestników Ligi.

Koszt gry: opłata w wysokości 30 zł za godzinę, płatność gotówką/kartą na terenie kortów po zakończeniu gry. Rezerwując kort na mecz ligowy należy dokonać rezerwacji na 2h – jeśli mecz zostanie zakończony wcześniej niż przed upływem 2h zawodnicy są zobowiązani uiścić opłaty za pełne 2h kortu.

ORGANIZACJA
ROZGRYWKI ZASADNICZE
 • Rozgrywki rundy zasadniczej w lidze rozpoczynają się dnia 18 kwietnia 2024 a ich zakończenie planowane jest koniec sierpnia 2024r. We wszystkich ligach wystąpią po 20 – 28 osób.
 • Ligi zostaną podzielone na 2 grupy po 7 - 14 osób (w zależności od liczby zgłoszeń).
 • Każda grupa rozegra mecze w systemie każdy z każdym.
 • Organizator zastrzega sobie możliwość przydzielenia dzikich kart do I i II ligi.
 • Rozgrywamy 2 pełne sety, przy remisie 1/1 w zależności od pozostałego czasu rezerwacji wybieramy jeden z wariantów: pełny set, set od 2/2, super tie-break do 10, lub przy obopólnej zgodzie dogranie meczu w innym terminie po dokonaniu rezerwacji.
 • W przypadku rozgrywania super tiebreaka wynik zapisywany jest jako 1:0 (pkt przegranego) - czyli w przypadku wyniku 10:6 wynik zapisany zostanie jako 1:0 (6). Do tabeli zaliczy się to jako jeden set oraz jeden gem.
 • Mecz zakończony kreczem, np. 6/3, 1/2 zostaje zapisany do pełnego wyniku rozstrzygającego o zwycięstwie dla przeciwnika 6/3, 6/2.
 • Należy rozegrać min. 80% meczy aby mieć prawo uczestnictwa w turnieju finałowym.
 • Wyniki osóby które wycofają się nie rozegrawszy 50% spotkań zostaną anulowane.
 • W przypadku gdy zawodnik nie dokońćzy rozgrywek a rozegra ponad połowę meczy, w pozostałych do rozegrania meczach otrzyma walkowery (6:0, 6:0)
 • W przypadku walkowera do tabeli zalicza się zwycięstwo oraz 2 sety, gemy nie wliczają się do tabeli.

Zwycięzca zobowiązany jest przekazać organizatorowi wynik meczu SMS-em – na numer telefonu 668 611 110 – Natalia Lajdamik.

Do rozegrania meczu należy dokonać standardowej rezerwacji kortu na czas 2 godzin – kontakt telefoniczny: 668 611 110. Rozegranie meczu w ramach swojej stałej rezerwacji jest możliwe, ale nie zwalnia z opłaty za tę rezerwację.

W ogólnym bilansie o miejscu w grupie będą decydować w kolejności:
1. liczba zwycięstw,
2. bezpośredni pojedynek
3. stosunek setów
4. liczba wygranych setów

Jeżeli trzech lub więcej zawodników będzie miało taką samą liczbę zwycięstw, taki sam stosunek setów i taką samą liczbę wygranych setów, o kolejności w tabeli zadecyduje mini-tabelka uwzględniająca mecze tylko tych zawodników między sobą, w której o miejscu zadecyduje:
1. liczba zwycięstw,
2. stosunek setów,
3. liczba wygranych setów.

Do I ligi awansuje bezpośrednio dwóch najlepszych zawodników II ligi, z I ligi spadają zawodnicy z ostatnich miejsc w swoich grupach.
W Lidze Pań do pierwszej ligi awansują dwie najlepsze zawodniczki II ligi, z I ligi spadają zawodniczki z 2 ostatnich miejsc.
Do II ligi awansuje dwóch najlepszych zawodników III ligi.  Do III ligi spadają zawodnicy z ostatniego miejsca w swoich grupach.

Aktualne tabele oraz wyniki meczów dostępne będą na stronie: http://www.tenisrybnik.pl/1_6_rybnicka-amatorska-liga-tenisa-ziemnego.html

Wszelkie sprawy sporne pojawiające się w trakcie rozgrywek rozstrzyga organizator oraz czuwa nad ich tokiem.
Mecze rozgrywane są zgodnie z przepisami PZT i przepisami gry bez sędziego głównego.
Oficjalna piłka RALTZ to TRETORN SERIE+ CONTROL (obowiązuje promocyjna cena ligowa – 30zł za puszkę).
Z troski o wyrównane szanse zaleca się wymianę piłek co 1-2 mecze.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany dat oraz systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń oraz warunków atmosferycznych

TURNIEJ FINAŁOWY
Po zakończeniu rozgrywek zasadniczych odbędzie się turniej finałowy (MASTERS). Data turnieju finałowego to początek września

W turnieju wystąpi 4 najlepszych graczy I ligi, 4 najlepszych graczy II ligi, 4 najlepszych zawodniczek I i II ligi kobiet, mecze półfinałowe, mecz o 3 miejsce, oraz finał) oraz 4 najlepszych zawodników III ligi.

Rozstawienie w turnieju finałowym:
I, II, III liga Mężczyzn 
- 1 miejsce gr A – 2 miejsce gr B
- 1 miejsce gr B – 2 miejsce gr A
I i II liga Pań
1 miejsce - 4 miejsce
2 miejsce - 3 miejsce

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty oraz systemu rozgrywek w zależności od ilości zgłoszeń oraz warunków atmosferycznych.
Copyright ©2021 Klub Sportowy Rybnickie Towarzystwo Tenisowe, All Rights Reserved.