splash

Czym jest akademia Wzorowego Rodzica

Czym jest Akademia Wzorowego Rodzica?
AWR ma na celu edukowanie, wspieranie i doradzanie rodzicom dzieci grających wyczynowo w tenisa. Rodzice mają ogromny wpływ na rozwój i karierę młodego tenisisty i w związku z tym powinni być odpowiednio przygotowani, aby pomóc swojemu dziecku przejść przez kolejne szczeble sportowego rozwoju.

Pozytywny wpływ na karierę swojego dziecka
Nie ulega wątpliwości, że w tenisie największy sukces odnoszą zawodnicy, którzy mają silne i profesjonalne wsparcie ze strony swoich najbliższych. Rodzic, który jest przygotowany merytorycznie będzie wiedział jak pomóc i jak nie przeszkadzać swoim dzieciom w realizacji ich tenisowych marzeń.

Dlaczego AWR jest ważnym programem?
AWR ma na celu zmniejszenie dystansu i poprawienie komunikacji pomiędzy trenerami, działaczami sportowymi, zawodnikami, a rodzicami. Naszym wspólnym zadaniem jest wychowanie przyszłych mistrzów, którzy będą potrafili godnie zachować się zarówno na korcie, jak i poza nim. Pogłębianie wiedzy z zakresu szkolenia młodego tenisisty pomoże zrealizować ten cel.


Jak zostać dobrym tenisowym rodzicem? pdf
Wyciąg z przepisów gry pdf
Strój i logo w tenisie pdf
Wyrobienie IPIN i TE Account pdf
Zasady gry bez sędziów głównych pdf
Zasady rankingu PZT i TE pdf
Zgłaszanie i odwoływanie się z TE pdf
Koncentracja pdf
Kontrola emocjonalna pdf
Motywacja pdf
Pewność siebie pdf
Przygotowanie mentalne do gry turniejowej pdf
Psychologiczne aspekty tenisa pdf
Wyznaczanie celów pdf
Piramida żywienia dla sportowców pdf
Wpływ techniki pdf
Współpraca z rodzicami pdf
Zasady żywienia pdf


PZT | WTA | ATP |